Login

Kurz potápění DIVEMASTER / CMAS P3

Kurz na divemastra

Po absolvování je potápěč plně vycvičený a schopný vést skupinu potápěčů při potápění ve volné vodě do hloubky odpovídající jejich kvalifikaci. Může vykonávat funkci vedoucího potápěče a pomáhat s dozorem nad účastníky potápěčského výcviku. Potápěč se třemi hvězdami je nejvyšší kvalifikace, které může potápěč dosáhnout. V jiných systémech odpovídá kvalifikaci divemastera. Můžete se účastnit nejnáročnějších specializačních kurzů (Trimix, rebreather apod.)

Podmínky přijetí do kurzu:
- uchazeč musí být držitelem kvalifikačního stupně CMAS P**
  nebo potápěčské
  kvalifikace jiného systému určené SPČR
- minimální věk 18 let
- musí mít nejméně 200 ponorů ve volné vodě, z toho nejméně 30
  v náročnějších podmínkách (jako např. viditelnost menší než
  2 metry, hloubky přes 30 m, teplota vody pod 10°C)
- dobrý zdravotní stav

Uchazeč musí doložit své zkušenosti z potápění:
- v noci
- za snížené viditelnosti (méně než 2 m)
- do velkých hloubek (přes 30 m)
- spojeného s navigací pod vodou

Potápěč s kvalifikací CMAS P*** získává oprávnění:
- potápět se ve volné vodě s držiteli všech kvalifikačních stupňů
- doprovázet držitele kvalifikace Potápěč s doprovodem při potápění
  ve volné vodě do hloubky maximálně 12 m
- doprovázet držitele kvalifikace CMAS P* při potápění ve volné
  vodě do hloubek přes 20 m
- vykonávat funkci vedoucího potápěče
- pomáhat s dozorem nad účastníky potápěčského výcviku
  (nesmí však hodnotit vědomosti či dovednosti cvičenců ani je
  těmto vědomostem a dovednostem učit)
- účastnit se vybraných specializačních kurzů

Požadavky k získání kvalifikačního stupně:
Uchazeč musí mít důkladné vědomosti o všem, co je vyžadováno na kvalifikační stupeň CMAS P** , a to i pro potápění do velkých hloubek. Dále pak musí být schopen: 
- řádně naplánovat ponor skupiny potápěčů ze břehu i z plavidla
- obsluhovat vysokotlaký kompresor při plnění lahví dýchacích přístrojů
- vyřešit vzniklou krizovou situaci, zachránit sebe i partnera ze
  středních hloubek
- poskytnout první pomoc včetně podávání kyslíku

Průběh kurzu:
Teoretická část probíhá v učebně ORCA. Jedna část trénování praktických dovedností bude probíhat na bazénu Slávie a druhá na otevřené vodě buď v Čechách nebo v zahraničí (dle dohody)

Uchazeč musí správně provést:
1. Zanoření se základní výstrojí a vynesení značky z hloubky 10 m.
2. Uplavání vzdálenosti 100 m na hladině se základní výstrojí v
    časovém limitu do 2 minut, po němž následuje 20 sekundový
    ponor, vynoření, nejvýše 10sekundový pobyt na hladině a ponor
    do hloubky 3 m. Poslední ponor je spojen s vynesením makety
    tonoucího a s jejím tažením po hladině na vzdálenost 50 m.
3. Uplavání vzdálenosti 1000 m na hladině v kompletní výstroji.
4. Odečíst azimut zadaného cíle ve vzdálenosti 50 m, v kompletní
    výstroji se zanořit a pod vodou bez vynoření doplavat k tomuto
    cíli s tolerancí ± 2,5 m.
5. Práci s lanem, karabinami a vázání uzlů pod vodou v hloubce
    20 – 30 m.
6. Přemístění či vyzvednutí předmětu o hmotnosti 5 - 10 kg pomocí
    zvedacího vaku.
7. Vynesení partnera z hloubky 20 – 30 m pomocí kompenzátoru
    vztlaku a jeho tažení po hladině na vzdálenost 50 m.
8. Předvedení poskytování kyslíku v rámci první pomoci.
9. Vyřešení zadaných dekompresních příkladů.
10. Kompletní naplánování opakovaného ponoru skupiny potápěčů
    včetně plánu spotřeby vzduchu, dekompresního postupu a plánu
    řešení krizové situace.
11. Asistence na různých potápěčských kurzech při praktickém výcviku
    v celkovém součtu 40 hodin.

Cena: 16.550 Kč

V ceně je zahrnuto: teoretická a praktická příprava na bazénu, učebnice, výstroj a plnění potápěčských lahví v průběhu výcviku, závěrečné zkoušky

V ceně není zahrnuto: vydání mezinárodní certifikace (1622,- Kč IANTD nebo 750,- Kč CMAS), doprava na místo praktického výcviku, náklady spojené s pobytem v místě výcviku, ponory na otevřené vodě, pojištění léčebných výloh pro potápění

Ponory na otevřené vodě:
- Čechy 600 Kč/ ponor
- Chorvatsko 29 Euro/ponor
- Elba/ Korsika 35 Euro/ponor, balíček 5 ponorů 165 EUR (33 EUR/ponor),
  balíček 10 ponorů 300 EUR (30 EUR/ponor)

Přihláška na kurz potápění CMAS P3 / DIVE MASTER

*
*
*
*
*
Souhlasím s využitím osobních údajů pro účely marketingu:

Z ORKY

POTÁPĚNÍ S PŘÍSTROJEM NA ZKOUŠKU

obrázek
Každé úterý od 20:00 do 21:30 v období září - červen v plaveckém bazénu Výstaviště Praha, a.s., Výstaviště 67
170 00 Praha, Bubeneč

Dárkové poukazy

KURZY POTÁPĚNÍ

Potápěčský kurz pro začátečníky

obrázek
Potápěčské kurzy pro začátečníky jsou každé úterý od 17 hod. v učebně ORCA a na bazénu Výstaviště.
 https://www.facebook.com/orcadivingpotapeni?v=app_2344061033
Kurzy potápění, škola potápění
Košík
Fotogalerie z našich akcí - PODÍVEJTE SE ZDE.....
 https://www.facebook.com/orcadivingpotapeni?v=app_2344061033
 https://www.facebook.com/orcadivingpotapeni?v=app_2344061033

Created by © 2009 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign

Doporučujeme - Deepndown potápění | Dux potápěčská výstroj | Adrex - extrémní sporty | www.pagerank.cz | Cestovní potápěčská kancelář | Divestar | Fotokurzy | CAVEX CLUB |

Kitesport | ALBION- bazény a zastřešení | Benefit Plus | Česká speleologická společnost | Speleoaquanaut ZO 1-10

SEO Rozcestník